Tuesday, March 16, 2010

Tula para sa Ulan

Maligayang pagdating,
kaibigang Ulan!
Ilang paglubog at pagsikat
ng araw at buwan
ang nasaksihan mula
nang ika'y huling nagparamdam.
Malugod kang tatanggapin
ng mga naiwang kabigan
na kawawang nakatanaw
sa uhaw na uhaw
nang mga sakahan.
Sige't ibuhos mo lamang,
kaibigang Ulan,
ang nagbibigay-buhay
mong yaman,
sa mga mais at palay
at
sa mga nakadipang kamay.
Pawiin mo, kaibigan,
ang alikabok ng kasalatan
at
padaluyin muli ang ginhawa
sa mga palayan.
Ulan! Ulan!
Kaytagal kang hinintay
kabigang Ulan!
Tayo'y magtapisaw
sa bagong bukas na magigisnan.
Hugasan mo
ang luha naming mga dukha
at pasibulin ang sariwang pag-asa
sa tigang na lupa.

Read more about this by clicking the Read More Link below. Like this post? Click the button and let the whole world know! You can also subscribe to my feeds and follow my blog so you'll never miss a thing. Smiles!

No comments:

Post a Comment

Your 2cents worth please? :DD

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails