Friday, May 7, 2010

PAGKAMATAY: salin ng Dying ni Alice Walker

I have been vocal of my fascination with Alice Walker. This is a Pilipino translation of her poem Dying which she wrote for “those who with our taxes die from torture.” I, in turn, dedicate this to the Morong 43 who continue to be detained by the AFP despite glaring evidences of lapses in procedure and sheer inconsistencies of the bases of arrest.


Pagkamatay

Para sa mga namamatay sa tortyur gamit ang ating mga buwis


Paano nga ba

Ang mamatay?

Tulad ba ito ng

Paglubog sa

Isang batya

Ng mainit na gatas?

Tulad ba ito

Ng hubo’t hubad

Na pagbibilad

Sa Araw

Sa mga unang

Nakakapasong

Araw

Ng Tag-init

Matapos ang

Isang Taglamig

Sa nagpangatal

Sa iyong

Mga ngipin?

Ang mamatay

Sa tingin ko

Ay maaring

Tulad niyon.

Higit sa lahat,

Sa iyo

Ito.

Isang

Ligtas

Na lugar.

Maaaring

Kinokuryente

Nila ang

Iyong

Mga daliri

Sa paa

Sa panahong iyon

O

Binubunot

Ang

Mga kuko mo

O

Pinahihinto

Ang

Tibok ng

Nahihintakutan

Mong puso

Sa iba pang

Mapanlikhang

Paraan.

Ngunit

Sa pagkamatay

Matatakasan

Mo

Sila

Patungo

Sa

Kapayapaan.

Hinding-hindi

Nila

Malalaman

Ang

Bagay

Na

Tanging iyo

Lamang.

Sa iyo

Lamang

Ang pagkamatay.

Katangi-tanging

Nilalang;

Anuman

Ang iyong nagawa.

Lihim mo

Ang pagkamatay.

Read more about this by clicking the Read More Link below. Like this post? Click the button and let the whole world know! You can also subscribe to my feeds and follow my blog so you'll never miss a thing. Smiles!

No comments:

Post a Comment

Your 2cents worth please? :DD

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails