Sunday, January 3, 2010

A poem in three languages

I
Kabunian's breath
embraces the unforgiving hills
silver moonshine
glistening over towering pine trees
Rest your weary bones for the night,
brave fighter
with crickets and nightowls
humming the nighttime salidummay
Ardently, patiently,
wait for the breaking dawn
the sun shines the brightest
after the darkest night

II
Niyakap ng hiniga ni Kabunian
ang mga bundok na humahalik sa langit
kumikislap sa gagahiganteng saleng
ang pinilakang sinag ng buwan
Ipahinga muna ang hapong katawan,
magiting na mandirigma
habang inuugoy ng mga kuliglig at koop
sa indayog ng salidummay
maalab ngunit mahinahon
hintayin ang pagsambulat ng bagong umaga
Pinakamaliwanag ang araw
pagkalipas ng napakadilim na gabi.

III
Inarakup ti anges ni Kabunian
dagiti bambantay nga umag-agek iti langit
sumilsilap iti dadakkel a saleng
ti duyaw a raniag ti bulan
Inanaam pay ti nabannog a bagi,
natured a mannakigubat
bayat nga inindayon
dagiti kuriat jen koop
iti ayog ti salidummay
Napinget ngem natalinaay
namnamaem ti panagsingising
ti baro nga agsapa
Nakalawlawag ti aldaw
kalpasan ti nakasipsipnget a rabii.

Read more about this by clicking the Read More Link below. Like this post? Click the button and let the whole world know! You can also subscribe to my feeds and follow my blog so you'll never miss a thing. Smiles!

No comments:

Post a Comment

Your 2cents worth please? :DD

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails